Personalkooperativ 

Hyttans förskola drivs av Hyttan Ekonomisk Förening som startades 2002 som ett föräldrakooperativ men April 2020 har övergått till ett personalkooperativ. Vi pedagoger ingår i styrelsen och fattar alla beslut som berör förskolan. I och med att förskolan ägs av personalen har vi kortare beslutsvägar och därmed stor möjlighet till förändring och utveckling.


Kommunen har full insyn i verksamheten och dess undervisning, det ställs samma kvalitetskrav och vi följer samma styrdokument på vår förskola som på kommunala förskolor.


Vårdnadshavarna ges möjlighet att påverka undervisningen genom föräldraråd, föräldramöten och en god kontakt med oss pedagoger.Styrelsen 2020


Susanne Solander, ordförande

Kristina Karlsson, kassör

Emelie Nilsson, sekreterare

Clara Solander, IT- ansvarig

Eva Carlsson, lokalansvarig

Tfn 070-2907829,  info@hyttan.org Hyttans Förskola, Malmvågsvägen 11, 743 50 Vattholma