Delaktighet i föräldrakooperativet

Att vara en del av föräldrakooperativet Hyttan innebär att ni får stor insyn och delaktighet i förskolans verksamhet och därmed få möjlighet att påverka miljön där ditt/dina barn kommer att vistas under en viktig del i livet. Genom föräldrarnas egna insatser frigörs också tid och resurser som direkt går tillbaka till barnen i form av bland annat högre personaltäthet.


I praktiken brukar ett medlemskap i föräldrakooperativet innebära:


  • En städdag per termin (helgdag) då barnen också får delta. Vi städar, sköter underhåll av barnens inne- och utemiljö, fikar och grillar korv tillsammans. Dagen brukar vara ett perfekt tillfälle att lära känna övriga familjer.

  • 1-2 eftermiddagar per termin då man, tillsammans med ytterligare två föräldrar, tar hand om barngruppen så att personalen får chans att planera verksamheten tillsammans. Personalen är nära till hands och tar hand om allt blöjbyte och toalettbesök. Arbetspassen håller på ungefär två timmar, från klockan 15.

  • En mandatperiod i styrelsen. Styrelsen sammanträder en gång per månad och ansvarar för föreningens akonomi och en del administrativt arbete. Att sitta i styrelsen ger inte bara en unik insyn och förståelse för verksamheten, men också goda chanser att vara med och påverka.Styrelsen 2019


Johanna Englund, ordförande

Gabriella Lindmark, personalansvarig

Kristina Kjell, medlemsansvarig

Frida Kallberg, lokalansvarig

Hanna Björkelund, kassör

Tom Ek, sekreterar

Tfn 070-2907829,  info@hyttan.org Hyttans Förskola, Malmvågsvägen 11, 743 50 Vattholma