Delaktighet genom föräldrakooperativet

Att vara en del av föräldrakooperativet Hyttan innebär att du lär känna personalen, barnen och de andra föräldrarna på ett positivt sätt.

Hyttans förskola drivs av Hyttan Ekonomisk Förening, en stabil förening som startade 2002. Föreningens medlemmar är förskolebarnens föräldrar.

Du som har ditt barn på föräldrakooperativet Hyttan får stor insyn och delaktighet i verksamheten. Genom föräldrarnas egna insatser frigörs resurser som förskolan kan använda till verksamheten och till att ha högre personaltäthet. Föräldraengagemang innebär styrelsearbete, viss städning samt underhåll av barnens inne- och utemiljö. En gång i månaden har personalen planering. Då är det föräldrar som jobbar i barngruppen och det blir ca 1-2 ggr per termin och familj.

Styrelsen är utsedd av medlemmarna och sammanträder en gång per månad. Styrelsen ansvarar för allt administrativt arbete samt för föreningens ekonomi.

Styrelse 2018:

Patrik Hultin,

ordförande 

Annika Olovsson

Magnus Stjernberg

Frida Kallberg

Patrik Hultin

Hanna Björkelund

Tom Ek

Tfn 070-2907829,  info@hyttan.org Hyttans Förskola, Malmvågsvägen 11, 743 50 Vattholma